Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas

BALVAS IZCĪŅA MINIGOLFĀ

Rīgā, 2018. gada 18. augustā

Piecu turnīru sacencības – Pilsētas Pieccīņa

Organizē Socializācijas klubs sadarbībā ar Biljarda Turnīri Latvijā, NB Darts club un Play4score – minigolfs.

Minigolfa piknika vakars “Mežaparkā”